ceynuryalnizlik

Yalnızlığa Doğru

Mutluyduk, evet hepimizin içinde sakladığı bir acı vardı belki, ne kadar biliyor olsak da susuyorduk işte. Alışmıştı bünyeler… Ağlamaların yerini kahkahalar almıştı şimdi. O denli parçalanıyordu kalbimiz. Gülerek ağlıyorduk adeta. Hayat… Hayat bize en büyük oyununu oynuyordu aslında.

Günümüzde Teknoloji Anlayışı

İnsan beyni teknolojiyle kısıtlanmamalıdır; sonuna kadar hayal kurulmalı, merak duygusu içinde yaşanmalı ve tüm güzelliklere açık olunmalıdır.